Stichting Behoud Vuurwerktraditie

Verbod op babypijltjes en Romeinse kaarsen

In navolging van het initiatief van de branche komt de Staatssecretaris met een wettelijk verbod

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) verbiedt de verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen aan particulieren. Dit vuurwerk veroorzaakt elke jaarwisseling letsel, vooral aan ogen. Met het verbod wil Mansveld het aantal slachtoffers door vuurwerkongevallen verminderen.

De jaarwisseling moet voor iedereen een feest zijn, aldus de staatssecretaris: ,,Oud en Nieuw moet je doorbrengen met familie en vrienden, niet op de Spoedeisende Hulp omdat je gewond bent geraakt door vuurwerk.’’ Het verbod zal nog voor komend Oudjaar van kracht zijn.

Uit een onderzoek komt naar voren dat onder meer Romeinse kaarsen en babypijltjes vaak oogletsel veroorzaken. De vuurwerkbranche erkent dat dit vuurwerk door oneigenlijk gebruik vaak voor verwondingen zorgt. Winkeliers besloten daarom eind vorig jaar op eigen initiatief geen babypijltjes meer te verkopen.

De staatssecretaris laat de komende jaren onderzoeken welk vuurwerk, naast babypijltjes en Romeinse kaarsen, welke verwondingen veroorzaakt. Als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, overweegt zij maatregelen te nemen om het aantal slachtoffers terug te dringen.

Ook blijft de overheid de komende jaren samen met de vuurwerkbranche het dragen van veiligheidsbrillen bij het afsteken van vuurwerk promoten.

Dit jaar GEEN verdere beperkingen afsteken VUURWERK!!!

Op 4 juni jl. vond het jaarlijkse debat over vuurwerk in de Tweede Kamer plaats. Voorafgaand aan dit debat heeft de Stichting Vuurwerk Behoud, samen met de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, de Kamerleden geïnformeerd over de visie en wensen van de vuurwerkbranche.

 

Babypijltjes en romeinse kaarsen

Al eerder had staatssecretaris Mansveld het voornemen aangekondigd babypijltjes en romeinse kaarsen te gaan verbieden. Hiermee geeft zij een vervolg aan het initiatief van de vuurwerkbranche. Tijdens het debat bleek dat de Tweede Kamer het voornemen van de Staatssecretaris te ondersteunen. Op verzoek van de Tweede Kamer deed de Staatssecretaris de toezegging vooraf met de branche in overleg te treden over de aanwezige voorraad, een mogelijke overgangsregeling en de ingangsdatum.

Dit jaar geen verdere beperkingen op consumenten VUURWERK

Met de regering was een grote meerderheid van de Tweede Kamer tevreden over de vermindering van de overlast en de letselgevallen. De minister van Veiligheid en Justitie, de heer van der Steur gaf aan de regering niet van plan is de vuurwerktraditie te gaan verbieden. In de visie van de minister is het niet aan de overheid om burgers voor alle risico’s te beschermen. Er ligt ook bij het afsteken van vuurwerk een eigen verantwoordelijkheid bij de burgers.

In plaats van verdere maatregelen wil de Kamer onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende maatregelen die zijn genomen. Ook zal de voorlichting over het gebruik en het afsteken van vuurwerk worden verbeterd.

Illegaal vuurwerk

Algemene steun is er in de Tweede Kamer voor een intensivering van de aanpak van illegaal vuurwerk. Hiertoe zal de regering tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap aanscherping van de Pyrorichtlijn agenderen teneinde de productie en (particuliere) verkoop van zwaar (knal) vuurwerk zoals de Cobra’s verder aan te pakken.

Vervolg

De Stichting Behoud Vuurwerktraditie is tevreden over het resultaat van het debat in de Tweede Kamer. Naast het blijven overtuigen van de politiek en hun achterban van het plezier van vuurwerk zullen we ook verder moeten werken aan onze eigen verantwoordelijkheid. Zodat we, na ons succes van vorig jaar, waarin het terugbrengen van het aantal verkoopdagen werd voorkomen, ook dit jaar, verder kunnen werken aan het verbeteren van het imago van vuurwerk. In samenwerking met de overheden willen wij ervoor zorgen dat de jaarwisseling en het traditionele afsteken van vuurwerk voor iedereen leuk, veilig en met steeds minder schade en letsel zal verlopen. Het is nu aan ons om te laten zien dat Vuurwerk een mooie traditie blijft!

Goed nieuws: 38% minder letsel door legaal vuurwerk

Uit de inmiddels bekend geworden voorlopige cijfers van veiligheid.nl blijkt dat het aantal letsel gevallen met bijna 20% is gedaald! Nog beter nieuws is dat het aantal letselgevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk met maar liefst 38% is gedaald. Het letsel veroorzaakt door illegaal vuurwerk is wel met 18% gestegen.

Het algemeen overleg over de jaarwisseling 2015

Op woensdag 7 sept. jl. heeft het jaarlijkse algemeen overleg plaatsgevonden over de jaarwisseling 2015 De maatregelen die zijn genomen om zoveel mogelijk overlast tegen te gaan heeft gewerkt.Wel zijn de gemeente zelf verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeente, de rijksoverheid zal geen verdere stappen ondernemen.     Er komt dan ook geen totaal verbod op consumenten vuurwerk, de vuurwerk traditie blijft zoals het nu is.